ШАФИ ТА ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ І АВТОМАТИКИ ПЛ-110 (154) КВ ВІД КОМПАНІЇ «РЗА СИСТЕМЗ»

На електростанціях і підстанціях України екс- плуатується велика кількість морально і фізично застарілих панелей ЕПЗ-1636 для захисту ПЛ- 110 (154) кВ. Більшість із них використовується вже понад 30, а подекуди і більше 40 років.

Ці панелі захистів уже виробили свій ресурс і залишаються у задовільному стані лише завдяки сумлінному технічному обслуговуванню службами РЗА енергокомпаній. З метою поступової заміни застарілих панелей захистів ПЛ-110 (154) кВ типу ЕПЗ-1636 і панелей автоматики вимикачів 110 (154) кВ, фахівцями ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ» було розроблено новий мікропроцесорний пристрій РЗА під назвою РС830-ДЗ, технічні характеристики та особливості якого представлені нижче. Також ком- панією «РЗА СИСТЕМЗ» розроблено нові типові

шафи РЗА (панелі РЗА) для захисту і автоматики ПЛ-110 (154) кВ на базі вищезгаданого пристрою РС830-ДЗ, які можуть застосовуватися у вигляді готового рішення проектними організаціями під час реконструкції підстанцій. Номенклатурна назва типових шаф захисту і автоматики ЛЕП-110 кВ – ШЗА-УЛ-110.

Усі вироби ТОВ «РЗА СИСТЕМЗ» забезпечують- ся повноцінною технічною документацією, у тому числі детальними Керівництвом з експлуатації, Методичними вказівками для розрахунку і вибору уставок складних захистів, Методичними вказівка- ми з налагодження, а також безкоштовним програм- ним забезпеченням для налаштування терміналів РЗА. Читать подробнее…