ШАФИ ТА ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ І АВТОМАТИКИ ПЛ-110 (154) КВ ВІД КОМПАНІЇ «РЗА СИСТЕМЗ» На електростанціях і підстанціях України екс- плуатується велика кількість морально і фізично застарілих панелей ЕПЗ-1636 для захисту ПЛ- 110 (154) кВ. Більшість із них використовується вже понад …
Подробнее