Опис товару

ПРИСТРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ЛІНІЇ РС83–ВС

 

Функції захисту та автоматики
Найменування функції Число ступенів
Основний захист (ОЗ) від усіх видів КЗ 8
Направлений/ненаправлений МТЗ із залежними характеристиками та пуском мінімальної напруги 2
Направлений/ненаправлений захист від замикань на землю (ЗНЗ) по струму, опору або напрузі нульової послідовності 4
Захист по струму зворотної послідовності (ОБР) 2
Захист по напрузі (ЗН) 2
Захист по частоті (ЗЧ) 2
Додаткові функції (ДФ) 8
Автоматичне повторне включення (АПВ) 2
АЧР/ЧАПВ (по дискретному входу) 2/2
УРОВ 2
Визначення місця ушкодження (ОМП) +
Блокування при несправності ланцюгів напруги (БНН) +
Автоматика та керування вимикачем 1
Контроль синхронізму (КС) +
Групи уставок 4
Інтерфейси Ethernet, RS-485, USB +
Основні технічні характеристики пристрою
Найменування параметра Значення
Номінальний струм 5 А
Номінальна напруга ланцюгів виміру 100 В
Номінальна напруга живлення, полярність довільна (~/=) 220 (110) В
Номінальна частота мережі 50 Гц
Діапазон уставок ОЗ у режимі ДЗ по опору 0,1 — 500 Ом
Діапазон уставок додаткової зони ступенів ОЗ у режимі ДЗ 0,1 — 300 Ом
Діапазон уставок блокування по опору навантаження 10 — 500 Ом
Діапазон уставок ОЗ у режимі МТЗ, ступенів МТЗ та ЗНЗ за розрахунковим струмом 0,1 — 125 А (вторинних)
Діапазон уставок ЗНЗ по виміряному струму 0,004 — 5 А
Діапазон уставок ЗНЗ по виміряному опору 25 — 25000 Ом
Діапазон уставок ЗНЗ по 3U0 2 — 100 В
Діапазони уставок ОБР:

по I2

по I2/I1

 

0,2 — 20 А

0,02 — 1 о.е.

Діапазон уставок по напрузі ЗН 10 — 150 В
Діапазон уставок по частоті ЗЧ 45 — 55 Гц
Робочий діапазон напруги живлення пристрою, довготривало ~/ = 80 — 264 В
Допустиме підвищення напруги живлення на час до 5 хвилин 420 В
Споживання по ланцюгам живлення при не спрацьовуванні вихідних реле 10 Вт
Збільшення споживання при спрацьовуванні реле 0,25 Вт/реле
Діапазон робочих температур від -40° до +70° С
Кількість дискретних входів* 11/22/33/(44)
Кількість вихідних реле* 10/20/30/(40)

*Загальна кількість блоків дискретних входів (11DI) та вихідних реле (10RL) не повинна перевищувати 4.

Особливості пристрою
 • Кожен із ступенів ОЗ може бути назначений як ДЗ або направлений МТЗ з можливістю виведення направленості, з пуском по напрузі та можливістю його виведення, з незалежними ампер секундними характеристиками.
 • Ступінь ОЗ, назначена як ДЗ, може мати характеристику у вигляді сектора кола з центром на початку координат або кругову (еліптичну) характеристику, яка проходить через початок координат.
 • Кожна з двох ступенів МТЗ із залежними характеристиками може мати будь-яку з 7 видів залежних ампер-секундних характеристик, направленість з можливістю її виведення та пуск по напрузі з можливістю його виведення.
 • Кожен із ступенів ЗНЗ може бути назначений на роботу по виміряному або розрахунковому струму нульової послідовності, виміряному опору нульової послідовності або напруги нульової послідовності.
 • Для ступенів ЗНЗ по струму або опору нульової послідовності можуть бути введені/виведені направленість та пуск по напрузі нульової послідовності.
 • При роботі ЗНЗ по виміряному струму 3Iо (або виміряному опору Zо), діапазони уставок від 0,004 А (або до 25000 Ом) забезпечують високу чутливість при замиканні на землю в мережі з малими струмами замикання на землю, а робота Zо додатково виключає зниження чутливості при не повних замикання на землю .
 • При роботі з розрахунковим струмом 3Iо діапазон уставок ЗНЗ до 125 А забезпечує можливість роботи при подвійних замиканнях на землю на різних лініях в мережі з малими струмами замикання на землю.
 • Ступені ЗН можуть назначатися як ЗМН або ЗПН.
 • Ступені ЗЧ можуть назначатися на роботу зі зниження або підвищення частоти, і використовуватися, у тому числі, як АЧР і ЧАПВ.
 • Наявність функції контролю синхронізму дозволяє ефективно використовувати пристрій на лініях зв’язку з генеруючими джерелами.
Переваги
 • Універсальний пристрій дистанційного або струмового направленого захисту для мережі 35кВ, доповнений функцією контролю синхронізму.
 • Розширений діапазон допустимих напруг живлення ~/ = від 80 до 420 В (до 5 хв).
 • Розширений діапазон робочих температур від -40° до +70° С.
 • Невисоке енергоспоживання від 10 Вт.
 • Високий рівень захисту пристроїв по лицьовій панелі, IP54.
 • Висока ремонтопридатність за рахунок модульної конструкції з уніфікованими, легкозмінними модулями для пристроїв різного призначення.
 • Визначення місця ушкодження.
Технічна документація
Методичні вказівки
Програмне забезпечення
Інформація для замовлення