РС830-ДЗ

Призначення

 • Основний або резервний захист та автоматика ліній 110 — 150 кВ.
 • Резервний захист силового трансформатора 110 (154) кВ (на додаток до дифзахисту трансформатора) і автоматика ввідного вимикача 110 (154) кВ цього трансформатора.
 • Основний захист ЛЕП-35 кВ та автоматика вимикача 35 кВ.

Опис товару

ПРИСТРІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ЛІНІЇ РС830-ДЗ

 

Функції захисту та автоматики

Найменування функції

Кількість ступенів

Основний захист (ОЗ) від усіх видів КЗ

8

Направлений/ненаправлений захист від замикань на землю (ЗНЗ) по струму, опору або напрузі нульової послідовності

8

Захист по струму зворотної послідовності (ОБР)

2

Захист по напрузі (ЗН)

2

Додаткові функції (ДФ)

8

Автоматичне повторне включення (АПВ)

2

АЧР/ЧАПВ (по дискретному входу)

2/2

УРОВ

2

Визначення місця пошкодження (ОМП)

+

Блокування при несправності ланцюгів напруги (БНН)

+

Блокування від коливань (БК)

+

Відстроювання від навантаження

+

Автоматика та керування вимикачем

1

Контроль синхронізму (КС)

+

Групи уставок

16

Інтерфейси Ethernet, RS-485, USB

+

 

Основні технічні характеристики пристрою

Найменування параметра

Значення

Номінальний струм

5 А

Номінальна напруга ланцюгів вимірювання

100 В

Номінальна напруга живлення, полярність довільна (~/=)

220 (110) В

Номінальна частота мережі

50 Гц

Діапазон уставок ОЗ в режимі ДЗ по опору при еліптичній або круговій характеристиці

0,1 — 500 Ом

Діапазон уставок ОЗ у режимі ДЗ по реактивному Ху та активному Rпр опору при полігональній характеристиці

0,1 — 300 Ом

Діапазон уставок додаткової зони ступенів ОЗ у режимі ДЗ

0,1 — 300 Ом

Діапазон уставок блокування по опору навантаження

10 — 500 Ом

Діапазон уставок ОЗ в режимі МТЗ та ЗНЗ по розрахунковому струму

0,1 — 125 А (вторинних)

Діапазон уставок ЗНЗ по опору при еліптичній або круговій характеристиці

0,1 — 500 Ом

Діапазон уставок ЗНЗ по реактивному Ху та активному Rпр опору при полігональній характеристиці

0,1 — 300 Ом

Діапазон уставок ЗНЗ по 3U0

2 — 100 В

Діапазони уставок ОБР:

– по I2

– по I2/I1

 

0,2 — 20 А

0,02 — 1 о.е.

Діапазон уставок по напрузі ЗН

10 — 150 В

Робочий діапазон напруги живлення пристрою, довготривало ~/ =

80 — 264 В

Допустиме підвищення напруги живлення на час до 5 хвилин

420 В

Споживання по ланцюгах живлення при не спрацьовуванні вихідних реле

10 Вт

Збільшення споживання при спрацьовуванні реле

0,25 Вт/реле

Діапазон робочих температур

від -40° до +70° С

Кількість дискретних входів*

11/22/33/(44)

Кількість вихідних реле*

10/20/30/(40)

*Загальна кількість блоків дискретних входів (11DI) та вихідних реле (10RL) не повинна перевищувати 4.

 

Особливості пристрою
 • Кожен із ступенів ОЗ може бути назначений як ДЗ або направлений МТЗ з можливістю виведення спрямованості, з пуском по напрузі та можливістю його виводу, з незалежними ампер секундними характеристиками.
 • Ступінь ОЗ, назначена як ДЗ, може мати полігональну характеристику, характеристику у вигляді сектора кола з центром на початку координат або кругову (еліптичну) характеристику, яка проходить через початок координат.
 • Для ступеня ОЗ, назначеної як ДЗ, може вводитись додаткова зона у вигляді кола з центром на початку координат для роботи при КЗ на шинах (за спиною) та наявності живлення з протилежного кінця лінії.
 • Для ступеня ОЗ, назначеного як ДЗ, можуть вводитись умови роботи блокування при несправності ланцюгів напруги, блокування при коливаннях та відбудова від параметрів навантаження.
 • Ступінь ОЗ, призначений як ДЗ, автоматично переводиться на роботу по пам’яті на час 0,5 с при зниженні контрольованої напруги нижче 0,02 номінальної.
 • Кожен із ступенів ЗНЗ може бути назначеним на роботу по струму нульової послідовності, опору нульової послідовності або напруги нульової послідовності. Характеристики та діапазони уставок по струму та опору нульової послідовності аналогічні характеристикам та уставкам по струму та опору ступенів ОЗ.
 • Ступені ЗН можуть назначатися як ЗМН або ЗПН.
 • Наявність функції контролю синхронізму дозволяє ефективно використовувати пристрій на лініях зв’язку між частинами енергосистеми, які живляться від різних генеруючих джерел.
 • Наявність 16 груп уставок дозволяє використовувати пристрій як захист на обхідному вимикачі.

 

Переваги
 • Універсальний пристрій дистанційного або струмового направленого захисту для мереж 110 — 220кВ.
 • Збільшене до 8 число ступенів основного захисту з можливістю їхнього призначення як дистанційні з різними видами характеристики, або направлені струмові.
 • Збільшене до 8 число ступенів ЗНЗ з можливістю їхнього призначення на роботу по опору нульової послідовності з різними видами характеристик, по струму або напрузі нульової послідовності.
 • Виконує блокування від коливань за збільшенням струмів прямої та зворотної послідовності та можливість її додаткового використання для прийнятого у вітчизняній практиці блокування ступенів ДЗ при несправності ланцюгів напруги.
 • Достатні можливості програмованої логіки при простій її реалізації.
 • Розширений діапазон допустимих напруг живлення ~/ = від 80 до 420 В (до 5 хв).
 • Розширений діапазон робочих температур від -40° до +70° С.
 • Невисоке енергоспоживання від 10 Вт.
 • Високий рівень захисту пристроїв по лицьовій панелі, IP54.
 • Висока ремонтопридатність за рахунок модульної конструкції з уніфікованими, легкозмінними модулями для пристроїв різного призначення.
 • Визначення місце пошкодження.
 • Укомплектованість пристрою великим обсягом супровідної документації (РЭ, рекомендації щодо вибору уставок, методичні вказівки щодо налагодження тощо).

 

Технічна документація

 

Методичні вказівки

 

Програмне забезпечення

 

Інформація для замовлення