Опис товару

ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ФІДЕРА КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ РС830-ФКС

 

Функції захисту та автоматики

Найменування функції

Число ступенів

Дистанційний або максимальний струмовий (ДЗ/МТЗ) захист за струмом фідера 1 (Iф1) або фідера 2 (Iф2) і напругою шин (Uш) або фідера (Uф1)

8

Контроль перетікання потужності (КПМ)

1

Струмова відсічка (ТО) по струму фідера 1 (Iф1) або фідера 2 (Iф2)

2

Захист по напрузі (ДТ) шин (Uш) або фідера (Uф1), що призначається як ЗМН або ЗПН

2

Дуговий захист (ДгЗ) від зовнішнього датчика з пуском по струму

2

Логічний захист шин (ЛЗШ)

1

Додаткові функції (ДФ)

8

Автоматичне повторне включення (АПВ)

1

АЧР із пуском по частоті

2

ЧАПВ з пуском по частоті

2

Логіка АЧР/ЧАПВ (по дискретному входу)

2

УРОВ

2

Визначення місця пошкодження (ОМП)

+

Блокування при несправності ланцюгів напруги (БНН)

+

Контроль ресурсу вимикача

+

Автоматика керування вимикачем (АУВ)

1

Автоматика керування лінійним роз’єднувачем (АУЛР)

1

Автоматика керування обхідним роз’єднувачем (АУОР)

1

Групи уставок

2

Інтерфейси Ethernet, RS-485, USB

+

 

Основні технічні характеристики пристрою

Найменування параметра

Значення

Номінальний струм

5 А

Номінальна напруга ланцюгів вимірювання

100 В

Номінальна напруга живлення, полярність довільна (~/=)

220 (110) В

Номінальна частота мережі

50 Гц

Діапазон уставок ДЗ/МТЗ в режимі ДЗ по опору Zу при круговій характеристиці

0,1 — 300 Ом

Діапазони уставок ДЗ/МТЗ в режимі ДЗ по активному опору Rу, реактивним опорам Хун і Хук при характеристиці у вигляді трапеції

0,1 — 300 Ом

Діапазон уставок пуску ДЗ по струму та уставок по струму при автоматичному переведенні ДЗ в МТЗ

0,1 — 125 А

Діапазон уставок ДЗ/МТЗ у режимі МТЗ по струму

0,1 — 125 А

Діапазон уставок КПМ за часом

0 — 100 с

Діапазон уставок ТО по струму

0,1 — 125 А

Діапазон уставок по напрузі ЗН

1 — 150 В

Уставки АЧР:

по частоті

по швидкості зниження частоти, Гц/с

 

45 — 51 Гц

0,1 — 20 Гц/с

Уставки ЧАПВ:

по частоті

по швидкості підвищення частоти,

 

49 — 55 Гц

0,1 — 20 Гц/с

Робочий діапазон напруги пристрою, довготривало ~/ =

80 — 264 В

Допустиме підвищення напруги живлення на час до 5 хвилин

420 В

Споживання ланцюгів живлення при не спрацьовуванні вихідних реле

10 Вт

Збільшення споживання при спрацьовуванні реле

0,25 Вт/реле

Діапазон робочих температур,

від -40° до +70°С

Кількість дискретних входів*

11/22/33/(44)

Кількість вихідних реле*

10/20/30/(40)

*Загальна кількість блоків дискретних входів (11DI) та вихідних реле (10RL) не повинна перевищувати 4.

 

Особливості пристрою
 • Кожен із ступенів ДЗ/МТЗ може бути назначений як ДЗ або напрямлена МТЗ з можливістю виведення спрямованості, з пуском по напрузі та можливістю його виведення.
 • Ступінь ДЗ/МТЗ, назначена як ДЗ, може мати характеристику у вигляді сектора кола з центром на початку координат, або характеристику у вигляді трапеції, симетричну щодо осі r.
 • Для ступеня ДЗ/МТЗ може вводитися/виводитися блокування за другою гармонікою від кидка струму намагнічування, і третьою гармонікою від іскріння при ожеледиці, а також загрубування на 20% при перевищенні уставки за загальним рівнем гармонік.
 • Кожен із ступенів захисту, що реагують на струм або напругу, може назначатися на роботу по струму фідера 1 (Iф1) або фідера 2 (Iф2), напруги шин (Uш) або фідера (Uф1).
 • Функція контролю перетікання потужності (КПМ) спрацьовує при напрямі потужності «Назад», тобто якщо вектор потужності знаходиться у третьому квадранті.

 

Переваги
 • Універсальний пристрій захисту та автоматики фідера контактної мережі з усіма потрібними функціями.
 • Достатні функціональні можливості для виконання функцій основного захисту фідера та резервних захистів суміжного фідера.
 • Крім звичайної функції автоматики керування вимикачем, виконує функції автоматики керування лінійним та обхідним роз’єднувачем.
 • Достатні можливості програмованої логіки при простій реалізації.
 • Розширений діапазон допустимих напруг живлення ~/ = від 80 до 420 В (до 5 хв.).
 • Розширений діапазон робочих температур — від -40° до +70° С.
 • Невисоке енергоспоживання, від 10 Вт.
 • Високий рівень захисту пристроїв по лицьовій панелі, IP54.
 • Висока ремонтопридатність за рахунок модульної конструкції з уніфікованими, легкозмінними модулями для пристроїв різного призначення.
 • Визначає місце пошкодження.
 • Облік ресурсу вимикача.

 

Технічна документація

 

Методичні вказівки

 

Програмне забезпечення

 

Інформація для замовлення