РС830-М2

Призначення

 • Пристрій РС830-М2 призначений для реалізації повного комплексу захисту та автоматики електродвигуна 6 (10) кВ потужністю понад 2,5 МВт.

Опис товару

ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ ДВИГУНА БЕЗ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

 

Функціонал

Найменування функції

Число ступенів

Направлений/ненаправлений МСЗ з пуском мінімальної напруги та можливістю його виведення, із залежними ампер-секундними характеристиками, з можливістю блокування по КАП та при груповому пуску

4

Контроль активної потужності (КАП) по величині та напряму*

3

Направлений/ненаправлений захист від замикань на землю (ЗНЗ) окремим входом 3I0

3

Захист за струмом зворотної послідовності (ОБР) з пуском по I2 або I2/I1

2

Захисти по напрузі (ЗН: ЗМНф, ЗМНл, U1мin, ЗПН, U2мах, 3U0мах)

5

Блокування при несправності ланцюгів напруги БНН

+

Захист за частотою (ЗЧ) на підвищення або зниження з можливістю блокування режимом запуску двигуна

2

Захист від випадання із синхронізму ЗВС (за зниженням cos ϕ)

1

Захист від зворотного обертання (ОБВ)

1

Захист мінімального струму (ЗМС)

1

Захист від несиметричних режимів по відносній різниці струмів (ЗНР)

1

Захист від затяжного пуску (ЗЗП) та блокування ротора (ЗБР)

1

Ідентифікація пуску двигуна (ІПД)

+

Захист від частих пусків (ЗЧП)

1

Захист від перегріву на основі теплової моделі (ТЗ)

2

Додаткові функції (ДФ)

8

Автоматичне повторне включення (АПВ)

1

УРОВ

1

Автоматика та управління вимикачем

1

Групи уставок

2

Інтерфейси Ethernet, RS-485, USB

+

Основні технічні характеристики пристрою

Найменування параметра

Значення

Номінальний струм, А

5

Номінальна напруга кіл виміру, В

100

Номінальна частота мережі, Гц

50

Діапазон уставок  по струму МСЗ, А

0,1 – 125

Час повернення блокування МСЗ під час групового пуску, с

0,2 – 1

Діапазони уставок КАП:

по верхній межі потужності, Вт

по нижній межі потужності, Вт

мінімального порога контролю потужності, Вт

за напрямом потужності

 

0 – 9999

0 – 9999

0 – 100

Вперед/назад

Діапазон уставок  ЗНЗ по струму 3I0, А

0,004 – 5

Діапазони уставок ОБР:

по I2, А

по I2/I1, о.е.

 

0,2 – 20

0,02 – 1

Діапазон уставок за напругою ЗН, В

1 – 150

Диапазони уставок ЗЧ:

по частоті спрацювання, Гц

по частоті повернення (відмінність від спрацювання), Гц

за напругою обмеження розрахунку частоти, В

 

45 – 55

0,1 – 0,5

10 – 150

Діапазон уставок ЗВС по зниженню cosϕ

0,1 – 0,9

Диапазон уставок ОБВ по часу до повної зупинки, с

1 – 7200

Діапазони уставок ЗМТ:

по струму нижнього порогу, А

по струму верхнього порогу, А

 

0,1 – 125

0,1 – 125

Діапазони уставок ЗНР:

по відносній різниці струмів, %

по нижньому порогу, А

 

1 – 100

0,1 – 150

Діапазоны уставок ЗЗП та ЗБР:

по пусковому струму, А

по часу пуску двигуна, с

по часу блокування ротора, с

 

0,1 – 125

0,1 – 120

0,1 – 120

Діапазони уставок ІПД:

за струмом нижньої межі, А

за струмом верхньої межі, А

за часом контролю пускового струму, мс

за тривалістю запуску, мс

 

0,1 – 125

0,1 – 125

10 – 1000

100 – 200000

Діапазони уставок ЗЧП:

за загальною кількістю пусків

за кількістю гарячих пусків

за кількістю холодних пусків

за часом контролю загальної кількості пусків, хв

за мінімальним часом пауз між пусками, хв

 

1 – 10

1 – 10

1 – 10

1 – 1440

1 – 300

Діапазони уставок захисту від перегріву на основі теплової моделі:

постійної часу увімкненого двигуна Твкл, с

постійної часу вимкненого двигуна Твідкл, с

по перегріву аварійного відключення Евідкл, %

по перегріву деблокування включення, Епов, %

по перегріву попереджувальної сигналізації, %

 

100 – 10000

100 – 10000

50 – 100

50 – 100

50 – 100

Робочий діапазон напруги живлення пристрою, тривало ~/ =, В

80 – 264

Допустиме підвищення напруги живлення на час до 5 хвилин, В

420

Споживання по колам живлення при не спрацьовуванні вихідних реле, Вт

10

Збільшення споживання при спрацьовуванні реле, Вт/реле

0,25

Діапазон робочих температур, °С

от -40° до +70°

Кількість дискретних входів*

11/22/33/(44)

Кількість вихідних реле*

10/20/30/(40)

*Загальна кількість блоків дискретних входів (11DI) та вихідних реле (10RL) не повинна перевищувати 4.

Особливості пристрою
 • Пристрій містить достатній обсяг функцій, необхідних для захисту як асинхронних, так і синхронних двигунів, які потребують застосування диференціального захисту.
 • Будь-який із ступенів МСЗ може мати блокування при груповому пуску двигунів для відбудови від цього режиму, і блокування активної потужності через функцію КАП для відбудови від потужності навантаження.
 • ЗНЗ крім, власне, чутливого захисту від замикань на землю має ущільнення нуля фазної напруги та функціональність, що дозволяє визначати пошкоджену фазу.
 • ОБР може використовуватися як захист від несиметричних міжфазних КЗ в статорних обмотках і як ефективний захист від неповнофазних режимів. При цьому призначення на роботу по відношенню до I2/I1 дозволяє додатково підвищити чутливість захисту від неповнофазних режимів при малому навантаженні двигуна.
 • Захист по струму зворотної послідовності (ОБР) з урахуванням зниженого значення опору зворотної послідовності двигуна, в порівнянні з опором прямої, дозволяє ефективніше захищати двигун від неповнофазних режимів, ніж захист по напрузі зворотної послідовності, причому такий захист виявляє пошкодження режиму живлення двигуна навіть у кабелі між точкою установки захисту та двигуном.
 • Наявність захисту від перегріву на основі теплової моделі.
Переваги
 • Універсальний пристрій захисту асинхронного або синхронного двигуна з повним комплексом захисту двигуна, коли відсутня необхідність диференціального захисту.
 • Виконання захисту від перегріву на основі теплової моделі без спеціальних датчиків дозволяє використовувати її на будь-яких типах двигунів без їх дооснащення датчиками.
 • Достатні можливості програмованої логіки при простій її реалізації.
 • Розширений діапазон допустимих напруг живлення ~/ = от 80 до 420 В (до 5 хв).
 • Розширений діапазон робочих температур від -40°С до +70°С.
 • Невисоке енергоспоживання, від 10 Вт.
 • Високий рівень захисту пристроїв по лицьовій панелі, IP54.
 • Висока ремонтопридатність за рахунок модульної конструкції з уніфікованими, швидкозмінними модулями для пристроїв різного призначення.
 • Укомплектованість пристрою великим обсягом супровідної документації (КЕ, рекомендації щодо вибору уставок, методичні вказівки щодо налагодження тощо).
Технічна документація
Методичні вказівки
 • При роботі з пристроєм РС830-М2 можуть використовуватись без змін методичні вказівки по наладці  та по вибору уставок пристроїв РС830-М1 в обсязі присутніх функцій.
Програмне забезпечення
Інформація для замовлення